104 Νυφικό

104 Νυφικό

AMENITIES

  • WiFi
  • Air Condition
  • TV
  • ΝΟVA
  • 3 Private Screening Channels

 

ROOM PRICES

 

           DAY USE                                                      PER NIGHT


 
7a.m to 4p.m     /      after 4p.m                                          


      25€                    30€                                                        65€

 

OFFER

From Monday until Thursday, and from 7a.m to 4p.m., we offer all our rooms for only 18€. For more information call us at 2102840033.
 


30,00 €