105 Ρομαντικό Με Κούνια

105 Ρομαντικό Με Κούνια

AMENITIES      

  • WiFi    
  • Air Condition    
  • TV    
  • ΝΟVA    
  • 3 Private Screening Channels

 

ROOM PRICES

 

           DAY USE                                                      PER NIGHT


 

 7a.m to 4p.m     /      after 4p.m 

                                                


      22€                    25€                                                      50€

 

OFFER

 

There is no offer for this room at the time. For more information call us at 210 9409558.

 

25,00 €