201 Χρυσό

201 Χρυσό

AMENITIES   

  • WiFi
  • Air Condition
  • TV
  • ΝΟVA
  • 3 Private Screening Channels

   

  ROOM PRICES

   

             DAY USE                                                      PER NIGHT


   

  7a.m to 4p.m     /      after 4p.m                                                 

                                                  


        25€                    30€                                                        55€

   

  OFFER

  From Monday until Thursday, and from 7a.m to 4p.m., we offer all our rooms for only 18€. For more information call us at 2102840033.


   

  30,00 €