203 Μαρόκο

203 Μαρόκο

AMENITIES

  • WiFi
  • Air Condition
  • TV
  • ΝΟVA
  • 3 Private Screening Channels
     

ROOM PRICES

 

           DAY USE                                                     PER NIGHT


 7a.m to 4p.m     /      after 4p.m
                                           


      25€                    25€                                                        45€

 

OFFER

From Monday until Thursday, and from 7a.m to 4p.m., we offer all our rooms for only 18€. For more information call us at 2102840033.
 

25,00 €