204 Αριστοκρατική

204 Αριστοκρατική

AMENITIES

  • WiFi
  • Air Condition
  • TV
  • 3 Private Screening Channels

 

ROOM PRICES

 

          DAY USE                                                      PER NIGHT


7a.m to 4p.m     /      after 4p.m                                                


      40€                    40€                                                         80€ 

 

OFFER

From Monday until Thursday, and from 7a.m to 4p.m., we offer all our suites for only 30€. For more information call us at 2102840033.
 

40,00 €