207 Τιγρέ

207 Τιγρέ

AMENITIES

  • WiFi
  • Air Condition
  • TV
  • ΝΟVA
  • 3 Private Screening Channels

 

ROOM PRICES

 

          DAY USE                                                    PER NIGHT


 

7a.m to 4p.m     /      after 4p.m 

      23€                    23€                                                       40€

 

OFFER

From Monday until Thursday, and from 7a.m to 4p.m., we offer all our rooms for only 18€. For more information call us at 2102840033.
 


 

 

23,00 €