208 Λεοπάρ Στρογγυλό Κρεβάτι

208 Λεοπάρ Στρογγυλό Κρεβάτι

AMENITIES     

  • WiFi    
  • Air Condition    
  • TV    
  • ΝΟVA    
  • 3 Private Screening Channels

ROOM PRICES

        DAY USE                                                      PER NIGHT


 

 7a.m to 4p.m     /      after 4p.m 

                                                


      25€                   25€                                                         50€          

 

OFFER

 

There is no offer for this room at the time. For more information call us at 210 9409558.

 

25,00 €