208 Πανόραμα καθρεπτών

208 Πανόραμα καθρεπτών

AMENITIES   

  • WiFi
  • Air Condition
  • TV
  • 3 Private Screening Channels

   

  ROOM PRICES

   

             DAY USE                                                     PER NIGHT


   

   7a.m to 4p.m     /      after 4p.m 

                                                  


        25€                    28€                                                        50€

   

  OFFER

  From Monday until Thursday, and from 7a.m to 4p.m., we offer all our rooms for only 18€. For more information call us at 2102840033.
   

  28,00 €