209 Κόκκινο Μαύρο (Στρογγυλό Κρεβάτι)

209 Κόκκινο Μαύρο (Στρογγυλό Κρεβάτι)

AMENITIES   

  • WiFi
  • Air Condition
  • TV
  • ΝΟVA
  • 3 Private Screening Channels

ROOM PRICES

 

           DAY USE                                                   PER NIGHT


 

 7a.m to 4p.m     /      after 4p.m 

                                           


      25€                 25€                                                           50€                

 

OFFER

 

There is no offer for this room at the time. For more information call us at 210 9409558.

 

25,00 €