209 Μαύρο Κόκκινο

209 Μαύρο Κόκκινο

AMENITIES

  • WiFi
  • Air Condition
  • TV
  • ΝΟVA
  • 3 Private Screening Channels

 

ROOM PRICES

 

           DAY USE                                                       PER NIGHT


 7a.m to 4p.m     /      after 4p.m                                       


      22€                    22€                                                         40€

 

OFFER

From Monday until Thursday, and from 7a.m to 4p.m., we offer all our rooms for only 18€. For more information call us at 2102840033.

22,00 €