303 Καρέκλα Αράχνη Κόκκινο Μαύρο

303 Καρέκλα Αράχνη Κόκκινο Μαύρο

AMENITIES   

  • WiFi    
  • Air Condition    
  • TV    
  • ΝΟVA    
  • 3 Private Screening Channels

ROOM PRICES

           DAY USE                                                    PER NIGHT


 

 7a.m to 4p.m     /      after 4p.m 

      25€                 25€                                                            50€                 

 

OFFER

 

There is no offer for this room at the time. For more information call us at 210 9409558.

 

25,00 €