305 Αριστοκρατικό Κόκκινο

305 Αριστοκρατικό Κόκκινο

AMENITIES   

  • WiFi
  • Air Condition
  • TV

 

ROOM PRICES

 

           DAY USE                                                   PER NIGHT


 

7a.m to 4p.m     /      after 4p.m                                                 

                                       


      25€                    30€                                                         60€                

 

OFFER

"GET TO KNOW US" Discount Prices , up to 30% until Easter

- DAY USE -  From Sunday until Thursday - all day long 25€ 

- PER NIGHT - From Sunday until Thursday  50€

 

30,00 €