305 Μοντέρνο Γαλάζιο

305 Μοντέρνο Γαλάζιο

AMENITIES

  • WiFi
  • Air Condition
  • TV
  • ΝΟVA
  • 3 Private Screening Channels

 

ROOM PRICES

 

           DAY USE                                                     PER NIGHT


 
7a.m to 4p.m     /      after 4p.m                                    


      35€                    35€                                                         50€ 

 

OFFER

From Monday until Thursday, and from 7a.m to 4p.m., we offer all our suites for only 30€. For more information call us at 2102840033.
 

35,00 €