307 Καφέ Χρυσό

307 Καφέ Χρυσό

AMENITIES   

  • WiFi
  • Air Condition
  • TV
  • ΝΟVA
  • 3 Private Screening Channels
  •  

  ROOM PRICES

   

             DAY USE                                                      PER NIGHT


   

  7a.m to 4p.m     /      after 4p.m                                                 

        23€                    23€                                                         42€

   

  OFFER

  From Monday until Thursday, and from 7a.m to 4p.m., we offer all our rooms for only 18€. For more information call us at 2102840033.
   

  25,00 €