402 Κλασσικό

402 Κλασσικό

AMENITIES

  • WiFi
  • Air Condition
  • TV
  • ΝΟVA
  • 3 Private Screening Channels

 

ROOM PRICES

 

          DAY USE                                                     PER NIGHT


7a.m to 4p.m     /      after 4p.m                                          


      23€                    23€                                                         45€ 

 

OFFER

From Monday until Thursday, and from 7a.m to 4p.m., we offer all our rooms for only 18€. For more information call us at 2102840033. 

25,00 €