408 Ρομαντικό

408 Ρομαντικό

AMENITIES   

  • WiFi
  • Air Condition
  • TV
  • ΝΟVA
  • 3 Private Screening Channels

 

ROOM PRICES

 

           DAY USE                                                     PER NIGHT


 

7a.m to 4p.m     /      after 4p.m                                                 

                                              


      23€                    23€                                                        40€ 

 

OFFER

From Monday until Thursday, and from 7a.m to 4p.m., we offer all our rooms for only 18€. For more information call us at 2102840033.
 

23,00 €