409 Μοντέρνο

409 Μοντέρνο

AMENITIES

  • WiFi
  • Air Condition
  • TV
  • ΝΟVA
  • 3 Private Screening Channels

 

ROOM PRICES

 

       DAY USE                                                        PER NIGHT


 7a.m to 4p.m     /      after 4p.m                                              


      20€                    20€                                                         35€ 

 

OFFER

From Monday until Thursday, and from 7a.m to 4p.m., we offer all our rooms for only 18€. For more information call us at 2102840033.
 

20,00 €