703 Γκρι Πολυτέλεια

703 Γκρι Πολυτέλεια

AMENITIES   

  • WiFi
  • Air Condition
  • TV
  • ΝΟVA
  • 3 Private Screening Channels

 

ROOM PRICES

 

           DAY USE                                                     PER NIGHT


 7a.m to 4p.m     /      after 4p.m                                               


      27€                    27€                                                         65€

 

OFFER

If you check-in after 12:00a.m, we offer a 24hour stay, for only 40€. The offer applies to the following rooms: 701,702,703.
 

 


 

 

27,00 €